Sıcak Hava Kazanı - Termoblok
 

Sıcak Hava Kazanı, Termoblok, Kuru Hava Kazanı

Sıcak Hava Kazanı, Kuru Hava Kazanı, Termoblok


TEK GÖVDE ÜZERİNDE KOMPLE
SICAK HAVA KAZANI - TERMOBLOK

 
           
DOKÜMANLAR

TEKNİK BİLGİLER
REFERANSLAR
 
   
Motorin, Fuel-oil, Doğalgaz, LPG, Kömür Ve Pelet Yakar. 100.000 ...1.000.000 kcal/h arasında muhtalif kapasitelerde 400 °C ye kadar Sıcak Hava Kazanı - Termoblok imalatımız, 100.000......5.000.0000 kcal/h arasında muhtalif kapasitelerde duman gazları ile havayı endirekt veya direkt karıştırarak 850 °C ye kadar istenilen yüksek sıcaklıklarda Endüstriyel Gaz Üreticileri - Termoblok üretimimiz, imalatımız mevcuttur.
 
DİZAYN: Termoblok, Sıcak hava kazanı - jeneratörü, silindirik tip, TS EN 12952, Loyd kuralları, TRD,DIN ve EN normlarına uygun olarak dizayn ve imal edilmektedir. Sıcak hava üreticilerimizin ölçüleri kullanılan yakıt cinsine göre değişmektedir. Bu sebeple her yanma için ar-ge departmanımız tarafından, terzi usülü ihtayaca en uygun tasarım yapılarak müşterilerimize sunulmaktadır. Sıcak hava kazanlarında ister ortam ısısına göre, isterseniz çıkış ısısına göre otomasyon sağlanır ve istenilen ısı oransal bir şekilde sürekli korunur.
 
MALZEME: Termoblok, Sıcak Hava Kazanı Jeneratörü EN 10028’e uygun olarak mahal ısıtması için düşük sıcaklık çıkışlarında P265GH veya P295GH kazan sacından, Endüstriyel tip endirekt veya direkt Yüksek sıcaklık kazanlarımız da ise tamamen AISI 310-S kalite paslanmaz sacdan imal edilmektedir.
 
YÜKSEK VERİM: Termoblok, Sıcak hava kazanı Jeneratörü 3 akımlı oluşu, iyi bir yanma sonucu oluşan alev ve duman gazlarının yeterli ısıtma yüzeylerinde dolaştırılması neticesi azami ısı geçimi sağlandıktan sonra ve duman gazları alçak sıcaklık korozyonu oluşturmadan bacaya aktarılır. Böylece yüksek kazan verimi elde edilir.

SICAK HAVA KAZANI JENERATÖRÜ -TERMOBLOK KULLANILDIĞI YERLER
 •  Tuğla, briket, kiremit ve benzeri yapı elemanlarının kurutulmasında
 •  Seramik ürünlerini kurutulmasında
 •  Maden filizi, ateş toprağı ve benzeri granül malzemelerinin kurutulmasında
 •  İzolasyon malzemelerinin imalatında
 •  Suni gübre üretiminde
 •  Kereste, kağıt ve benzeri ürünlerin kurutulmasında
 •  Yün, pamuk gibi yumuşak ürünlerin kurutulmasında
 •  Toz deterjan ve benzeri  toz veya granül kimyasal ürünlerin kurutulmasında
 •  Boyalı ürünlerin kurutulmasında
 •  Tahıl, tahta tozu, kömür tozunun kurutulmasında
 •  Sofra tuzu, süt tozu ve benzeri gıda maddelerinin kurutulmasında
Sıcak Hava Kazanı-Termoblok Üstünlükleri;
 • İlk tesis masrafı diğer endüstriyel ısıtma sistemlerine göre çok daha azdır,
 • Sıcak sulu ve buharlı ısıtma sistemlerine oranla düşük baca çıkış sıcaklığı ve ısı iletim hızı sebepleriyle %25-35 maddi tasarruf sağlar,
 • Devreye alınması ile ısıtma sağlanır bekleme süresi yoktur,
 • Donma ve sızdırma tehlikesi yoktur,
 • Cihaz otomatik ve emniyetli çalışır.
 
     
     
 
         
 

Sıcak Hava Kazanı - Termoblok Nedir?
Sıcak Hava Kazanı - Termoblok Ne Zaman Kullanılır?

Yüzeylerinin bir tarafında ısı alan akışkan olarak hava bulunan diğer tarafında ısı veren bir yakıtın yakılması neticesinde oluşan alev-duman gazlarının dolaştığı yollar bulunan, yanma hücresi alev boyuna ve ısı yüküne göre özel olarak tasarlanan, boruları yüksek sıcaklığı abzorbe edecek çapta ve boyda tasarlanmış kapalı basınçsız kaplara sıcak hava kazanı denilir. Sıcak hava kazanları tamamen özel bir tasarımdır. Burada en önemli husus ısı alan akışkanın ısı veren akışkanın temas ettiği yüzeylerin tamamına türbilanslı bir şekilde temas etmesidir.

Sıcak hava kazanları havanın ekonomik ve hızlı hareket ettirilmesi prensibinden yola çıkılarak tasarlandığı için, geniş hacimli alanlar için konforlu ve ekonomik bir ısıtma sağlar. Sıcak hava çıkış sıcaklığı fan ve brülörün otomasyonlu kontrolü ile istenilen aralıkta net tutulabildiği için kurutma proseslerinde ekonomik ve kaliteli üretim sağlar.
 
EN 97/23/AT Basınçlı Kaplara ve Modül B+F’ye Göre Kontrol Edilmiş
 CE İŞARETLİ

Sıcak Hava Kazanı, Termoblok, Kuru Hava Kazanı

 
 

Sıcak Hava Kazanı - Termoblok' un Diğer Isı Sistemlerine Göre Avantajları;


Ekonomiklik;

Sistem yeterli kapasitede bir hava sevk vantilatörü, havadan havaya ısı değiştici (sıcak hava kazanı) ve bir yakıcıdan oluştuğu için kurulum maliyeti diğer ısıtma sistemlerini göre çok daha ucuzdur.

Devreye alındığı anda 3-5 sn içerisinde sıcak hava üretir, sistem durduğunda ise ısıtmayı keser, dolayısıyla kazanlardaki gibi depolama ve ön ısırma olmadığından bekleme kayıpları yoktur, lüzumsuz ısı kayıpları olmaz.

Güvenlik;

Diğer ısıtma sistemlerinin basınçlı kap olması sebebiyle aşırı güvenlik sistemleri gerektirir, bu sistemlerde oluşabilecek arızalar tehlikeli olup, büyük tahribatlara yol açabilir, sıcak hava kazanlarının basınçsız olması sebebiyle böyle bir tahribat söz konusu değildir.

Arıza-Bakım;

Basit yapısı ve kontrol ekipmanlarınız azlığı sebebiyle kolaylıkla bakımı yapılır.
İçerisinden akıskan olarak hava geçmesi sebebiyle donma, patlama, akma gibi arızalar oluşmaz.


 
 
 

ÜRETİLEN SICAK HAVANIN DOĞRU VE VERİMLİ İLETİMİ;

Sıcak hava kazanı - Termoblok ile ortam ve mahal ısıtmasında, ısıtılan havanın nem oranı azalır, bu tip durumlarda nem dengesini sağlamak için ısıtılan mahale yerleştirilen nem kontrol otomatiği ile sağlıklı ve doğru ısınma sağlanır.
En verimli kullanım olan, iç havanın tekrar sıcak hava kazanına alındığı sistemlerde tozların da hava ile taşınmasını engellemek için vantilatör hava emişine bir hava filtresi monta edilmelidir.

 
 

Bizi sosyal medyada paylaşırsanız seviniriz...
 
 
SITE MENUSU BAYILER Sertifikalarımız
- Ana Sayfa
- Hakkımızda
- Ürünlerimiz
- Sektörler
- Dokümanlarımız
- İnsan Kaynakları
- Haberler
- İletişim
- Akdeniz Bölgesi
- Doğu Anadolu Bölgesi
- Ege Bölgesi
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- İç Anadolu Bölgesi
- Marmara Bölgesi
- Karadeniz Bölgesi