Atık Isı Kazanı
 
 

 

ATIK ISI KAZANI


Atık Isı Kazanı, Ekonomizer, Reküperatör, Atık Isı Geri Kazanımı
           
DOKÜMANLAR

TEKNİK BİLGİLER
REFERANSLAR
 
   
Atık Isı Enerjisini kullanarak. 300.000kcal/h...12.000.000kcal/h arasında muhtalif kapasitelerde sıcak su veya buhar üretir.
 
DİZAYN: Yüksek basınç, duman borulu veya su borulu, silindirik, dik veya yatık tip atık ısı kazanları TS EN 12953, Loyd kuralları, TRD,DIN ve EN normlarına uygun olarak dizayn ve imal edilmektedir.
 
MALZEME: Atık ısı kazanlarının zarfı, aynaları, yanma hücresi EN 10028’e uygun olan P265GH veya P295GH kazan sacından, duman boruları EN 10216 veya EN10217 ‘ye uygun P235GH veya P265GH çelik çekme kazan borularından imal edilmektedir.
 
YÜKSEK VERİM: Atık ısı kazanlarımızın hesaplamaları debi ve sıcaklıkla bire bir ilişkilendirelerek yapılmakta olup duman gazlarının yeterli ısıtma yüzeylerinde dolaştırılması neticesi azami ısı geçimi sağlandıktan sonra; duman gazları alçak sıcaklık korozyonu oluşturmadan bacaya aktarılır. Böylece yüksek kazan verimi elde edilir.
 
     
     
                             
 

Atık Isı Kazanı Nedir? Atık Isı Kazanı Ne Zaman Kullanılır?

Yüzeylerinin bir tarafında ısı alan akışkan olarak su bulunan diğer tarafında ısı veren atık duman gazlarının dolaştığı yollar bulunan kapalı basınçlı kaplara atık ısı kazanı denilir.
 
 
Bir yakıtın yakıldığı tüm tesislerde bacadan duman, yani atık ısı salınımı mevcuttur. Atık ısı salınımı olan her tesise atık ısı kazanı yapmak doğru değildir. Atık ısı kazanı yapılacak işletmede çok iyi bir fizibilite yapılmalı ve atık ısının kullanılabileceği bir prosese işletme sahip olmalıdır. Dolayısıyla geri kazanılan ısı enerjisini bir yerde verimli bir şekilde kullanırsak yatırımın karşılığını işetme alabilir ve verimli bir proje ve cihazın amortisman süresinin de düşük olması sağlanır.
 
Akrilik fabrikalarında, buhar türbilerinde kullanılan buhar basıncının yüksek olması sebebilye atık ısı duman gazı sıcaklıkları da fazlasıyla yüksektir. Bu tesislerde atık ısı enerjisi besi suyu ön ısıtmasında kullanılarak tesisin verimliliği %7-8 oranında arttırmaktadır.

   

2014/68/EU Basınçlı Kaplara ve Modül B+F’ye Göre Kontrol Edilmiş
 CE İŞARETLİ
 

Atık Isıdan Geri Kazanım Sistemleri;

Atık sıcak gazlardan ısı enerjisi geri kazanım sistemlerimiz buhar kazanlarında, kızgın yağ kazanlarında, cam veya benzeri eritme veya kurutma fırınlarında, kojenerasyon tesislerinde bacaya atılan sıcak gazlar vasıtasıyla; kazan besi suyu, kalorifer suyu, sıcak kullanım suyu, proses suyu ısıtılarak; veya yakma havası, ortam havası, proses havaları ısıtılarak geri kazanım sağlanır.
Unutulmamalıdır ki bacaya atılan sıcak duman gazının her 20 °C sıcaklık düşürülüşü, cihaz verimini %1 artırmaktadır.

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ YAPISI;
Kullanım şartlarına, yakılan yakıtın özelliklerine göre değişik dizaynlarda imal edilir. Kullanım şartlarına bağlı olarak düz dikişsiz borudan, kanatlı borudan, 316L paslanmaz çelik borudan; düz borulu, firkete şeklinde kanatlı borudan rezervli veya rezervsiz olarak yapılmaktadır.

BUHAR ÜRETEN TAKVİYELİ ATIK ISI KAZANLARI
TSB Energy  Ar-Ge departmanımız tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda atık ısı kazanlarına takviye elemanları (brülör, toz kömür brülörü veya kömür yakma sistemleri) eklenerek istenilen buhar elde edilmektedir.

* İşletmenin ihtiyacı olan buhar gün içerisinde çok fazla değişiklik gösteriyorsa örneğin 1,5-2 kat farklar var ise kesinlikle buhar kazanı yedekli düşünülmeli, ortak tek bir kollektör üzerinden çekvalf karşı dengelemesi ile buhar ihtiyacı arttığında yedek buhar kazanı devreye girmeli ve rejim sağlanmalıdır.
* İşletmenin ihtiyacı olan buhar basınç değeri ve buhar kapasitesi teknik açıdan yuvarlamalardan sakınarak doğru hesaplanmalıdır, bir çok işletme ihtiyacını belirlerken yukarı yuvarlamakta ve ihtiyacı olandan büyük bir buhar kazanı ve buhar tesisatı alarak aksine buharın hızının düşmesine ve verimsiz bir buhar enerjisi tüketilmesine yol açmaktadır. Buhar kazanı net ve doğru verilerle seçilmelidir.
* Düşük basınçta buhar kullanan cihazlara buhar yüksek basınçta götürülmeli ve burada basınç düşürücü yardımı ile istenilen basınç aralığına çekilmelidir, bu şekilde hem cihaza buhar daha küçük çapta boru ile götürülecek hem de daha kuru bir buhar elde edilmiş olacaktır.
* İşletmede buhar ihtiyacı yok ise ısınma amaçlı buhar kazanı kullanılmamalıdır, ilk tesis ve işletme maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle tesisin ısıl kapasitesine göre sıcak su  kazanı veya kızgın su kazanı sistemleri kullanılmalıdır.
* Buhar üretici seçimi yapılırken ani buhar çekim miktarını göz önüne almalı bu değerler çok yüksek ise sisteme bir buhar aküsü ilave edilmeli yada kısa sürede devreye giren bir su borulu buhar jeneratörü konulmalıdır.
* Kazan dairesi düzenlemesi yapılırken çalışma koşulları ve mahalli idarelerin istediği kazan sınıflandırma kuralları göz önüne alınmalıdır.
 
         
 

ÜRETİLEN BUHARIN DOĞRU VE VERİMLİ İLETİMİ;

Üretilen buharın, buhar kazanından çıktıktan sonra enerjisini kaybetmeden ilgili makinelerde ve cihazlarda ısısını bırakması gerekmektedir. Bunun temelinde kuru buhar taşınması yatmaktadır. Buhar tesisatında ıslak buhar taşındığında hat üzerinde biriken su damlacıkları buharın hızını 2-3 m/sn ye kadar düşürür ve enerji taşınması yavaşlar, oysa ki buhar tesisat içerisinde ortalama 30-40 m/sn hızlarla iletilmelidir. Buharlar ana tesisattan branşman ile üstten alınmalıdır, bu şekilde hattın üst bölümünde biriken en kuru buhar sürekli alınmış olunur.
 

Kondens Cepleri;

Buharın kuru bir şekilde taşınması için ana dağıtıcı kollektörlerde ve buhar hattının en fazla her 50mt sinde bir kondens cepleri bulunmalıdır.
 

Kondenstoplar;

Kondenstoplar kullanım yerine ve şekline göre çeşitlilik gösterirler, kondenstoplar seçilirken kullanım yerine uygun seçmeye dikkat edilmelidir. Kondenstoplar seçilirken; buhar kazanı işletme basıncı ile buhar kazanı dönüş kondens basıncı farkına ve ihtiyaç duyulan anlık enerji miktarına göre uygun kapasite seçilmelidir. Doğru seçilen bir kondenstop işletmenin ihtiyacı olan buhar enerjisinin en az kayıpla cihazlarda kullanılmasını sağlamaktadır.
 

Buhar Seperatörü;

Buhar kazanı çıkışına takılacak bir buhar seperatörü ile tesisatta kuru buhar taşınması sağlanır ve ısıtma işlemi hızlı iletimden dolayı daha kısa sürede gerçekleştiği gibi, işletmenin ürün işleme süreside kısalmaktadır.
 
         
         

Bizi sosyal medyada paylaşırsanız seviniriz...
 
 
SITE MENUSU BAYILER Sertifikalarımız
- Ana Sayfa
- Hakkımızda
- Ürünlerimiz
- Sektörler
- Dokümanlarımız
- İnsan Kaynakları
- Haberler
- İletişim
- Akdeniz Bölgesi
- Doğu Anadolu Bölgesi
- Ege Bölgesi
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- İç Anadolu Bölgesi
- Marmara Bölgesi
- Karadeniz Bölgesi